Günümüz insanının hayatında, sanayi ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler sonucunda aile kurumunda da bir takım değişmeler yaşanmıştır. Kadın (anne) çalışma hayatına daha yoğun şekilde girmiştir. Böylelikle çocuğun annesine en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda çoğunlukla anne babası dışında üçüncü şahıslarla muhatap olmakta. Çevremize bir bakalım. Son yılarda neredeyse her mahallede kreşler açılmış durumda. İnsan yavrusu annesine en çok ihtiyaç duyduğu yaşlarda kreşlere gönderilmekte.

Bu zorunluluk ama çocuk için sorunların başlangıcı !..

Nedir bu sorunlar?
Çalışan bir annenin kreşe giden çocuğunda; annesini görünce ağlamaya başlaması, aşırı şekilde şımarık yapması, paylaşmayı sevmemesi, hırçın olması, yalan söylemesi, altını ıslatması gibi bir takım sorunlar görülebilmektedir.(Bunların hiçbiri görülmeyebilir veya bu sorunların nedeni kreş olmayabilir de)

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde geçen yılların ardından çocuk ilköğretime başlamalarıyla birlikte aile ortamından daha çok okul ortamında geçer hayatı. Bu durum ayrıca çözülmesi gereken sorunları da beraberinde getirmekte. Aile ortamında bir şekilde göz yumulan tavır ve davranışlar, kreşlerimizde kazanılan bazı olumsuz davranışlar, belli kural ve sistemi olan okullarda hoş görülmemesi çocuğu ilk etapta zorlamaktadır. Çocuğun bunlara uyum sağlayıp sosyalleşmesi rehberlik servisinin görevidir. Ayrıca her birey girdiği ortamda kabul görmek, saygı duyulmak ve sevilmek ister. Bazı çocuklar bunu kendi girişkenliği ile başarırken bazıları yardım almadan bunu başaramaz. Sınıf öğretmeni ve rehberlik servisinin ortaklaşa çalışması ile bu sorunlar aşılmalıdır. Böylelikle çocuğumuz okuluna başlamış yeni bir gruba dahil olmuştur.

Çocuk artık şu şekilde konuşmaya başlar;
• Benim okulumun bahçesi büyük.
• Benim sınıfım çok güzel.

Bu artık çocuğun kendini bir grubun üyesi olarak gördüğüne işarettir.

Yukarıda bahsettiğimiz sorunları hal yoluna koyan Rehberlik Servisinin bundan sonraki amacı;
Çocuğa kendini anlamasına, düzenli olmasına, kararlı olmasına, problem çözebilmesine ve arkadaşlarıyla paylaşımda bulunabilmesine vb konularda yardım etmektir. Birde İlköğretimde Rehberliğin veli yani anne baba boyutu vardır. Günümüzde olgular ve olaylar o kadar hızlı gelişme göstermektedir ki anne ve babaların çoğu bunu takip edememekte. Bunun sonucu olarak da anne ve baba çocuğunun geleceği konusunda kaygı duymakta. Gelecekte zorluk yaşamaması için çocuğunun tam donanımlı olmasını istemekte. Veliler, çocuklarının okuldaki eğitim öğretim gelişimleri yanında bu tür alanlarda da Rehberlik Hizmeti talep etmektedirler. İlköğretim Rehberlik Servisi dönemler halinde velilere yönelik rehberlik hizmetleri sağlayarak eğitim öğretimdeki “OKUL-AİLE –ÖĞRENCİ” üçgenini sağlamlaştırmaktadır.

Bu sayede üst düzey eğitim basamaklarında yapılacak olan “Rehberlik Hizmetinin” verimliğini artırmaktadır.
Rehberlik Hizmetleri yolu ile elde edilecek kazanımların önemli bölümü için kritik dönem İlköğretim dönemidir diyebiliriz.

“Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var Rehberlik Servisi sadece ve sadece sorunlu bireylere yönelik hizmet sunmaz tüm bireylere hizmet sunar”.

Psk.Hülya TAŞKIRAN
St.Clements University
Psikoloji Mezunu